Ymunwch â’n brwydr am iechyd meddwl gwell

Rydym yn elusen ac ni allem barhau â’n gwaith heb eich help. Mae llawer o ffyrdd y gallwch gymryd rhan a dangos eich cefnogaeth i’r rhai sy’n ei chael hi’n anodd gyda’u hiechyd meddwl; efallai trwy wirfoddoli neu helpu gyda’n digwyddiadau.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu os oes gennych ddiddordeb mewn ein helpu i barhau i ddarparu cymorth i bobl ag anghenion iechyd meddwl yn Sir Ddinbych, yna cysylltwch â ni. Byddem wrth ein boddau i glywed gennych!

Cysylltwch â Ni

Dylanwad a chyfranogiad

Rydym yn gweithio’n galed i ddeall anghenion a phrofiadau pobl â phroblemau iechyd meddwl. Mae hyn yn gyrru popeth a wnawn, ac, lle bynnag y gallwn, rydym yn chwilio’n weithredol am gyfleoedd i bobl â phrofiad byw o broblemau iechyd meddwl gymryd rhan ac arwain ein gwaith.

Mae Mind yn diffinio ‘dylanwad a chyfranogiad profiad byw’ fel: “Datblygu a hyrwyddo cyfleoedd er mwyn i amrywiaeth eang o bobl, â phrofiad byw o broblemau iechyd meddwl, ddylanwadu ar a chyfranogi yn ein gwaith. Mae hyn yn cydnabod bod pobl eisiau cymryd rhan mewn amrywiaeth o ffyrdd gwahanol ac nad oes dull ‘un maint i bawb’.”

Rhannwch eich stori

Weithiau, y cyngor iechyd meddwl gorau a gawn nid yw gan weithwyr proffesiynol, ond gan bobl sydd wedi bod drwy’r un peth â ni. Gall blogiau a straeon ddangos bod pobl â phroblemau iechyd meddwl yn cael gofal, dealltwriaeth a gwrandawiant. Gallwn ei ddefnyddio i herio’r statws quo a newid agweddau.

Dyna pam rydym eisiau i chi rannu eich stori iechyd meddwl.

Gall fod am:

  • eich bywyd bob dydd
  • ffyrdd rydych chi’n ymdopi
  • math o driniaeth rydych chi wedi ei chael yn ddefnyddiol
Cysylltwch â Ni

Gwirfoddoli

Gall gwirfoddoli fod yn brofiad gwirioneddol werthfawr a defnyddiol – ac mae’n debyg bod mwy o ffyrdd o’i wneud nag y gallech chi feddwl. O helpu mewn grwpiau, dod yn Ymddiriedolwr neu helpu i drefnu digwyddiadau.

Gall gwirfoddoli hefyd fod yn ffordd wych o ddysgu sgiliau newydd ac yn gam pwysig tuag at ddychwelyd i waith.

Cysylltwch â ni os hoffech ymholi am wirfoddoli.

Cysylltwch â Ni